Kontakt

            tel. 63 261-01-77

               63 272-09-75

         fax. 63 261-67-27

e-mail:bursa_kolo@poczta.onet.pl

 

Kalendarium

Środa, 2020-12-02

Imieniny: Balbiny, Ksawerego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 81658
  • Do końca roku: 29 dni
  • Do wakacji: 205 dni

REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ 2020/2021

REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ

w KOLE

w Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej w Kole w ZOEW w Kole

na rok szkolny 2020/ 2021

 

1. Do zakwaterowania w Bursie Szkolnej w Kole są uprawnieni uczniowie uczęszczający

    do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych  znajdujących się na terenie Koła.

2. Osoby, które obecnie są mieszkańcami  Bursy Szkolnej w Kole  mają pierwszeństwo

    w przyjęciu na przyszły rok. Muszą złożyć deklarację o kontynuacji zamieszkania

    w placówce w roku szkolnym 2020/ 2021 (druk do pobrania ze strony internetowej

    lub w sekretariacie bursy).

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy muszą złożyć wniosek

    w sprawie przyznania miejsca w placówce (druk do pobrania ze strony internetowej

    lub w sekretariacie bursy). Do wniosku należy załączyć oryginalne zaświadczenie

    potwierdzające przyjęcie do wybranej szkoły.

4. Wnioski oraz deklaracje wypełnione i podpisane należy dostarczyć poprzez jeden wybrany

    przez siebie sposób:

    1) zeskanowanie i przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy bursy

        bursa_kolo@poczta.onet.pl lub e-mail wicedyrektora: dkupinski@wp.pl.;

    2) przesłanie pocztą na adres placówki (ul. kolejowa 13, 62-600 Koło);

    3) osobiście w sekretariacie bursy.

 

Harmonogram rekrutacji do Bursy Szkolnej w Kole w ZOEW w Kole

na rok szkolny  2020/ 2021:

 

• 04.05 – 26.06.2020 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w bursie

                                         przez rodziców uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich.

• 18.05 – 14.08.2020 r. – przyjmowanie wniosków od kandydatów ubiegających się
                                         o przyjęcie do bursy po raz pierwszy.

Wstępna lista osób przyjętych będzie ogłoszona 14 sierpnia 2020 r.

• Do 17.08.2020 r. należy potwierdzić wolę zamieszkania w bursie.

• 17 – 31.08.2020 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi

                                    miejscami w placówce.

Informacji o osobach przyjętych do bursy, udzielamy telefonicznie (63/ 26 10 177)

   lub w sekretariacie placówki.