Kontakt

            tel. 63 261-01-77

               63 272-09-75

         fax. 63 261-67-27

e-mail:bursa_kolo@poczta.onet.pl

 

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Statystyki

  • Odwiedziny: 36918
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 153 dni
Jesteś tutaj: Start / PŁATNOŚCI

PŁATNOŚCI

                                     INFORMACJA  

                                 DOTYCZĄCA OPŁAT

                 ZA WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

 

       Opłata za pobyt w bursie w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

 

    - stawka żywieniowa dzienna - 12,00 x ilość dni pobytu w bursie

                - koszt zakwaterowania - 75,00 za miesiąc

 

           W/w opłaty należy uiścić do: 15 dnia każdego miesiąca

Wpłat gotówkowych można dokonać w kasie bursy bez dodatkowych

                     opłat lub przelewem na konto bankowe:

             BZWBK o/Koło 94 1090 1203 0000 0001 3503 4773

 

Dyrektor Bursy Szkolnej w Kole informuje rodziców i wychowanków, że od 

nieuregulowanych należności (wyżywienie i zakwaterowanie) w terminie do

15-go każdego miesiąca naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki

w wysokości 8 % w stosunku rocznym. 

Na podstawie  § 66 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości

i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

(Dz.U. Nr. 52 poz. 467 ze zmianami) oraz art. 359 Kodeksu Cywilnego i Rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę.