Kontakt

            tel. 63 261-01-77

               63 272-09-75

         fax. 63 261-67-27

e-mail:bursa_kolo@poczta.onet.pl

 

Kalendarium

Środa, 2020-12-02

Imieniny: Balbiny, Ksawerego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 81679
  • Do końca roku: 29 dni
  • Do wakacji: 205 dni
Jesteś tutaj: Start / ADMINISTRATOR DANYCH

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło) reprezentowana przez Dyrektora jednostki.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wykonawczych (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u Administratora).

3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora.

5. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Ma Pan/Pani prawo do:

a)        żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

b)       jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bursa_kolo@poczta.onet.pl

c)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

8. Inspektorem danych osobowych jest Lena Edyta Lachowicz, kontakt email: ido.zoewkolo@wp.pl, tel: 667 379 790